Obszary praktyki

Zakres usług prawnych świadczonych przez adwokat Magdalenę Lubiniecką jest następujący:

 • prawo cywilne – m.in. sprawy o zasiedzenie, najem, zniesienie współwłasności, ustanowienie i zniesienie służebności drogi koniecznej, odwołanie darowizny, ochrona dóbr osobistych;
 • prawo rodzinne i opiekuńcze – m. in. sprawy o rozwód i separację oraz unieważnienie małżeństwa, alimenty, kontakty z dzieckiem, zaprzeczenie i ustalenia ojcostwa, władzę rodzicielską (przyznanie, zawieszenie, ograniczenie oraz pozbawienie), zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd;
 • prawo spadkowe – m. in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek, dział spadku, obalenie testamentu;
 • prawo handlowe – m.in. procesy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, zaskarżanie uchwał organów spółek;
 • prawo spółek – m.in. tworzenie umów (akty założycielskie), zakładanie spółek i ich rejestracja we właściwych rejestrach, zamykanie i likwidacja;
 • prawo pracy – m.in. sprawy o odszkodowanie za wypadek przy pracy, mobbing, zakaz konkurencji, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o przywrócenie do pracy i odszkodowanie;
 • prawo administracyjne – sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego oraz reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

W ramach powyższych dziedzin prawa Kancelaria oferuje:

 • sporządzanie oraz analizę umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • obsługę zgromadzeń organów spółek, fundacji i stowarzyszeń,
 • reprezentację przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w Warszawie,
 • reprezentację przed sądami administracyjnymi,
 • reprezentację przed organami administracyjnymi,

Kompleksowa obsługa podmiotów prawnych obejmuje:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne,
 • spółki osobowe,
 • spółki kapitałowe,
 • stowarzyszenia.

Kancelaria Adwokacka Lubiniecka Wrocław