Adwokaci

Adwokat Magdalena Lubiniecka, LL.M.

Edukacja  prawnicza:

Absolwentka Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka programu Sokrates na Uniwersytecie Essex w Colchester (Anglia). W roku 2012 ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu zakończoną egzaminem adwokackim.
W toku aplikacji adwokackiej współpracowała z dużymi wrocławskimi kancelariami adwokackimi, a po jej ukończeniu założyła i prowadzi własną Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu oraz Filię Kancelarii w Złotoryi.

Doświadczenie  zawodowe:

W toku praktyki zawodowej prowadziła obsługę prawną przedsiębiorców z branży spożywczej, maszynowej, odzieżowej, oświetleniowej i energetycznej, w tym obsługę prawną firm zagranicznych. Reprezentowała Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, cywilnego oraz gospodarczego (z wykorzystaniem przepisów międzynarodowych – m.in. Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Rozporządzeń unijnych – Rzym I i Rzym II) i upadłościowego oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Usługi  prawne  w języku niemieckim i angielskim:

Adwokat Magdalena Lubiniecka świadczy usługi prawne w języku niemieckim oraz w języku angielskim.

Adwokat Damian Bomerski

Edukacja  prawnicza:

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu zakończoną egzaminem adwokackim.
W toku aplikacji adwokackiej współpracował z wrocławskimi kancelariami adwokackimi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.

Doświadczenie  zawodowe:

W toku praktyki zawodowej prowadzi obsługi prawne firm, fundacji, stowarzyszeń. Reprezentuje Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa karnego, rodzinnego, cywilnego (m.in. spadkowego i bankowego) oraz gospodarczego.

Kancelaria Adwokacka Lubiniecka Wrocław